VII Congreso Internacional da Asociación Convivio para o estudo dos cancioneiros e da poesía de cancioneiro


Nova data do Congreso

O Comité organizador do VII Congreso Internacional Convivio comunica que, á vista da situación coa Covid-19 e tras consultar o asunto coa Xunta Directiva da Asociación, decidimos celebrar o evento entre os días 3-5 de novembro de 2021. Temos aberto un novo prazo de inscrición.

Inicio

O Comité organizador do VII Congreso Internacional da Asociación Convivio para o estudo dos cancioneiros e da poesía de cancioneiro desexa dar a benvida a todas as persoas que queiran participar nesta xuntanza, que terá lugar na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña.

A Asociación ten servido de punto de encontro para os especialistas no estudo de cancioneiro desde o mesmo momento en que iniciou a súa existencia en 2002, no Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena (Córdoba), durante un dos seus congresos; encargouse de organizar seis reunións en diferentes universidades (Granada, Cambridge, Lisboa, Rennes, Verona, Alacant) e participou activamente noutras dúas (València e Oxford).

Neste VII Congreso contaremos coa presenza de seis conferencistas invitados:

Manuel Ferreiro (Universidade da Coruña)
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares)
Josep Lluis Martos (Universitat d’Alacant)
Isabella Tomassetti (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
Jane Whetnall (Queen Mary-University of London).

Ademais, haberá sesións de comunicacións e algunhas outras actividades, que se precisarán no momento de elaborar o programa.


Nueva fecha del congreso

El Comité organizador del VII Congreso Internacional Convivio comunica que, a la vista de la situación con la Covid-19 y tras consultar el asunto con la Junta Directiva de la Asociación, hemos decidido celebrar el evento entre los días 3-5 de noviembre de 2021. Tenemos abierto un nuevo plazo de inscripción.

Inicio

El Comité organizador del VII Congreso Internacional de la Asociación Convivio para el estudio de los cancioneros y de la poesía de cancionero desea dar la bienvenida a todas las personas que quieran participar en esta reunión, que se celebrará en la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña.

La Asociación ha servido de punto de encuentro para quienes se ocupan del estudio de los cancioneros desde el mismo momento en que se concibió su existencia en 2002, en el Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena (Córdoba), durante uno de sus congresos; se ha encargado de organizar seis reuniones en distintas universidades (Granada, Cambridge, Lisboa, Rennes, Verona, Alacant) y ha participado activamente en otras dos (València y Oxford).

En este VII Congreso contaremos con la presencia de seis ponentes invitados:

Manuel Ferreiro (Universidade da Coruña)
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares)
Josep Lluis Martos (Universitat d’Alacant)
Isabella Tomassetti (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
Jane Whetnall (Queen Mary-University of London).

Además, se organizarán sesiones de comunicaciones y algunas otras actividades, que se precisarán en el momento de elaborar el programa.

Composición realizada a partir de:

Texto: fragmento da estrofa CCLX de Las siete edades del mundo de Pablo de Santa María, edición de Juan Carlos Conde, dispoñible en https://parnaseo.uv.es/
Escudo: extraído do artigo «Una nueva imagen de la Torre de Hércules (1086-1684): el faro romano» de Xosé Alfeirán Rodríguez, publicado en Nalgures, tomo XII.
Fondo: fotografía de Ilja Ilja en https://freeimages.com/

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora