VII Congreso Internacional da Asociación Convivio para o estudo dos cancioneiros e da poesía de cancioneiro


Nova data do Congreso

O Comité organizador do VII Congreso Internacional Convivio comunica que, á vista desta nova vaga da Covid-19 e tras consultar o asunto coa Xunta Directiva da Asociación, decidimos celebrar o evento entre os días 25-27 de maio de 2021. Abriremos novo prazo de inscrición a comezos de 2021, momento no que daremos noticia do procedemento (estamos a tentar manter a mesma conta).

Contando o tempo, ansiosos de vervos a todos nuns meses, desexámosvos un outono-inverno sen sobresaltos

C. Tato
Presidenta do Comité organizador

Inicio

O Comité organizador do VII Congreso Internacional da Asociación Convivio para o estudo dos cancioneiros e da poesía de cancioneiro desexa dar a benvida a todas as persoas que queiran participar nesta xuntanza, que terá lugar na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña do 26 ao 28 de maio de 2020.

A Asociación ten servido de punto de encontro para os especialistas no estudo de cancioneiro desde o mesmo momento en que iniciou a súa existencia en 2002, no Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena (Córdoba), durante un dos seus congresos; encargouse de organizar seis reunións en diferentes universidades (Granada, Cambridge, Lisboa, Rennes, Verona, Alacant) e participou activamente noutras dúas (València e Oxford).

Neste VII Congreso contaremos coa presenza de seis conferencistas invitados:

Manuel Ferreiro (Universidade da Coruña)
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares)
Josep Lluis Martos (Universitat d’Alacant)
Isabella Tomassetti (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
Jane Whetnall (Queen Mary-University of London).

Ademais, haberá sesións de comunicacións e algunhas outras actividades, que se precisarán no momento de elaborar o programa.


Nueva fecha del congreso

El Comité organizador del VII Congreso Internacional Convivio comunica que, a la vista de esta nueva ola de la Covid-19 y tras consultar el asunto con la Junta Directiva de la Asociación, hemos decidido celebrar el evento entre los días 25-27 de mayo de 2021. Abriremos nuevo plazo de inscripción a comienzos de 2021, momento en que daremos noticia del procedimiento (estamos intentando mantener la misma cuenta).

Contando el tiempo, ansiosos de veros a todos en unos meses, os deseamos un otoño-invierno sin sobresaltos

C. Tato
Presidenta del Comité organizador

Inicio

El Comité organizador del VII Congreso Internacional de la Asociación Convivio para el estudio de los cancioneros y de la poesía de cancionero desea dar la bienvenida a todas las personas que quieran participar en esta reunión, que se celebrará en la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña del 26 al 28 de mayo de 2020.

La Asociación ha servido de punto de encuentro para quienes se ocupan del estudio de los cancioneros desde el mismo momento en que se concibió su existencia en 2002, en el Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena (Córdoba), durante uno de sus congresos; se ha encargado de organizar seis reuniones en distintas universidades (Granada, Cambridge, Lisboa, Rennes, Verona, Alacant) y ha participado activamente en otras dos (València y Oxford).

En este VII Congreso contaremos con la presencia de seis ponentes invitados:

Manuel Ferreiro (Universidade da Coruña)
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares)
Josep Lluis Martos (Universitat d’Alacant)
Isabella Tomassetti (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
Jane Whetnall (Queen Mary-University of London).

Además, se organizarán sesiones de comunicaciones y algunas otras actividades, que se precisarán en el momento de elaborar el programa.

Composición realizada a partir de:

Texto: fragmento da estrofa CCLX de Las siete edades del mundo de Pablo de Santa María, edición de Juan Carlos Conde, dispoñible en https://parnaseo.uv.es/
Escudo: extraído do artigo «Una nueva imagen de la Torre de Hércules (1086-1684): el faro romano» de Xosé Alfeirán Rodríguez, publicado en Nalgures, tomo XII.
Fondo: fotografía de Ilja Ilja en https://freeimages.com/

Crea tu página web en WordPress.com
Empieza ahora