Inscricións

Foron fixadas as seguintes modalidades e cotas de inscrición:

Relatores: 120€
Oíntes: 60€ (ata o 1 de outubro); 80 (a partir do 15)
Acompañantes: 60€ (ata o 1 de outubro); 80€ (a partir do 15 )
Estudantes sen relatorio: 30€

Os asistentes sen comunicación (oíntes, acompañantes ou estudantes) deben inscribirse aínda que non precisen certificado ou non asistan a todas as sesións; para iso deben cubrir o mesmo formulario que os relatores, indicando «sen relatorio» cando se solicita o título da proposta. O período de inscrición para estes congresistas estará aberto ata o 1 de outubro.

Debido ao aprazamento do Congreso o proceso de inscrición indicado anteriormente xa non ten validez. Informaremos por este medio do novo procedemento en canto sexa posible.


Se han fijado las siguientes modalidades y cuotas de inscripción:

Comunicantes: 120€
Oyentes: 60€ (hasta el 1 octubre); 80 (a partir del 15)
Acompañantes: 60€ (hasta el 1 de octubre); 80€ (a partir del 15)
Estudiantes sin comunicación: 30€

Los asistentes sin comunicación (oyentes, acompañantes o estudiantes) deben inscribirse aun cuando no necesiten certificado o no asistan a todas las sesiones; para ello han de cubrir el mismo formulario que los comunicantes, precisando «sin comunicación» cuando se pide el título de la propuesta. El período de inscripción para estos congresistas estará abierto hasta el 1 de octubre.

Debido al aplazamiento del Congreso el proceso de inscripción indicado anteriormente ya no tiene validez. Informaremos por este medio del nuevo procedimiento en cuanto sea posible.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: