Inscricións

Foron fixadas as seguintes modalidades e cotas de inscrición:

Relatores: 120€
Oíntes: 60€
Acompañantes: 60€
Estudantes sen relatorio: 30€

Os asistentes sen comunicación (oíntes, acompañantes ou estudantes) deben inscribirse aínda cando non precisen certificado ou non asistan a todas as sesións; para iso deben cubrir o mesmo formulario que os relatores, indicando «sen relatorio» cando se solicita o título da proposta. O período de inscrición para estes congresistas estará aberto ata o 1 de outubro (para os congresistas con relatorio, véxase o apartado Comunicacións).

Para efectuaren o pagamento da inscrición, os participantes que residan fóra da Coruña poderán facer o ingreso na seguinte conta bancaria:

Titular: Universidade da Coruña.  CIF:Q6550005J
Banco: Banco Santander
Dirección : Rúa San Andres, 145 – 15003 A Coruña (España)
IBAN: ES76 0049 5030 1525 1601 1262 BIC/Swift: B S C H E S M M

Na transferencia, como concepto, teñen de facer constar con clareza os datos da persoa matriculada (nome e apelidos) e o número 170120, que corresponde ao código de pagamento asignado ao congreso pola Universidade. Tras realizaren o ingreso, enviarán por correo electrónico o correspondente xustificante ao seguinte enderezo: congreso.convivio2020@udc.es

Os residentes na Coruña cubrirán o formulario en papel, que poden solicitar na conserxaría da Facultade de Filoloxía, e farán constar os seus datos e mais o número 170120 como código de ingreso. Tramitado o pagamento, depositarán o correspondente xustificante na caixa de correo número 64, habilitada para iso a carón da conserxaría da Facultade.


Se han fijado las siguientes modalidades y cuotas de inscripción:

Comunicantes: 120€
Oyentes: 60€
Acompañantes: 60€
Estudiantes sin comunicación: 30€

Los asistentes sin comunicación (oyentes, acompañantes o estudiantes) deben inscribirse aun cuando no necesiten certificado o no asistan a todas las sesiones; para ello han de cubrir el mismo formulario que los comunicantes, precisando «sin comunicación» cuando se pide el título de la propuesta. El período de inscripción para estos congresistas estará abierto hasta el 1 octubre (para los congresistas con comunicación, véase el apartado Comunicaciones).

Para efectuar el pago de la inscripción, los participantes que residan fuera de A Coruña podrán hacer el ingreso en la siguiente cuenta bancaria:

Titular: Universidade da Coruña.  CIF:Q6550005J
Banco: Banco Santander
Dirección : Rúa San Andres, 145 – 15003 A Coruña (España)
IBAN: ES76 0049 5030 1525 1601 1262 BIC/Swift: B S C H E S M M                    

En la transferencia, como concepto, deben hacer constar con claridad los datos del matriculado (nombre y apellidos) y el número 170120, que corresponde al código de ingreso asignado al congreso por la Universidad. Tras haber realizado el ingreso, enviarán por correo electrónico el justificante del mismo a la dirección congreso.convivio2020@udc.es

Los residentes en A Coruña cubrirán el formulario en papel, que pueden solicitar en la conserjería de la Facultad de Filología y también harán constar el número 170120. Una vez tramitado el pago, depositarán el correspondiente justificante en el buzón de correos número 64, dispuesto a tal propósito al lado de la conserjería de la Facultad.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Primeros pasos
A %d blogueros les gusta esto: