Inscricións

Foron fixadas as seguintes modalidades e cotas de inscrición:

Relatores: 120€
Oíntes: 60€ (ata o 30 de abril); 80 (a partir do 1 de maio)
Acompañantes: 60€ (ata o 30 de abril); 80€ (a partir do 1 de maio)
Estudantes sen relatorio: 30€

Os asistentes sen comunicación (oíntes, acompañantes ou estudantes) deben inscribirse aínda cando non precisen certificado ou non asistan a todas as sesións; para iso deben cubrir o mesmo formulario que os relatores, indicando «sen relatorio» cando se solicita o título da proposta. O período de inscrición para estes congresistas estará aberto ata a semana anterior ao congreso.

Debido ao aprazamento do Congreso o proceso de inscrición e a conta bancaria indicadas anteriormente xa non teñen validez. Informaremos por este medio do novo procedemento en canto sexa posible.


Se han fijado las siguientes modalidades y cuotas de inscripción:

Comunicantes: 120€
Oyentes: 60€ (hasta el 30 de abril); 80 (a partir del 1 de mayo)
Acompañantes: 60€ (hasta el 30 de abril); 80€ (a partir del 1 de mayo)
Estudiantes sin comunicación: 30€

Los asistentes sin comunicación (oyentes, acompañantes o estudiantes) deben inscribirse aun cuando no necesiten certificado o no asistan a todas las sesiones; para ello han de cubrir el mismo formulario que los comunicantes, precisando «sin comunicación» cuando se pide el título de la propuesta. El período de inscripción para estos congresistas estará abierto hasta la semana anterior al congreso.

Debido al aplazamiento del Congreso el proceso de inscripción y la cuenta bancaria indicadas anteriormente ya no son validas. Informaremos por este medio del nuevo procedimiento en cuanto sea posible.

Crea tu página web en WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: